19 de desembre del 2008

ACTUACIO MUSICAL

LO MISTERI DE NADAL. MÚSIQUES DE NADAL
ACTUACIÓ DEL GRUP:
QUICO EL CELIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES
DATA: 25 DE DESEMBRE DE 2.008
HORA: 20:30
LLOC: ESGLÉSIA DE CAMPREDÓ
VENDA D'ENTRADES: FORN DE PA GISBERT I TASCA LO PATI

4 de desembre del 2008

CURSOS D'INFORMÀTICA


NOU CURS D’INFORMÀTICA
AL CASAL FRANCESC LLOP

L’horari de la inscripció serà el següent:

MATÍ: De dilluns a divendres de 12:00 h a 14:00 h.
TARDA: Dilluns, dimarts i dijous de 17:00 h a 20:00 h.

Per realitzar-la dirigir-se el més aviat possible a les oficines municipals.
(Places Limitades)

Campredó 4 de desembre de 2008
Pedania de Campredó

23 de novembre del 2008

XERRADA INFORMATIVA

EL PROPER 25 DE NOVEMBRE DE 2.008, A LES 20:00 HORES, AL CASAL MUNICIPAL "FRANCESC LLOP", US CONVOQUEM A UNA REUNIO INFORMATIVA DELS PLANS D'EMERGENCIA QUIMICA I EL SEU FUNCIONAMENT.
TANT MATEIX, EL 26 DE NOVEMBRE DE 2.008 L'EMPRESA ERCROS SA FARA UN SIMULACRE D'EMERGENCIA, I EL PROPER 28 DE NOVEMBRE, A LES 12:00 HORES, ES FARAN PROVES DE FUNCIONAMENT DE LA TORRE D'AVISOS D'EMERGÈNCIES QUÍMIQUES INSTAL·LADA LA POLÍGON INDUSTRIAL BAIX EBRE.

19 de novembre del 2008

RESTAURACIO DE LES NOSTRES TORRES

El Molt Honorable Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserras, va visitar el dissabte 16 de Novembre les obres de rehabilitació de les Torres del nostre poble. El Conseller va estar acompanyat per l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, la regidora d’urbanisme Meritxell Roige, el regidor de promoció econòmica, Ricard Fores, el director dels serveis territorials de cultura, Xavier Vega, i jo mateix com alcalde de Campredó juntament amb membres del Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó.
Cap a final d’any, desprès d’una reivindicació històrica, podrem tenir les nostres Torres restaurades, essent el cost d’aquesta obra de 420.000 euros. Ara, el nostre següent objectiu es realitzar una millora de l’entorn d’aquests monuments tant emblemàtics mitjançant plans d’ocupació que entraran en funcionament en unes setmanes.

17 de novembre del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE JULIOL DE 2008

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 6/2008
Caràcter: ordinària
Data: 10 de juliol de 2007

Hi assisteixen:
President en funcions: Joan Sanahuja i Ramírez
Vocals: Francesc Aragonés i Valls (CIU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)
Associacions: Noemí Caballe i Valls (Penya Taurina La Tradició)

Secretària delegada:
Cinta Fontanet Ramírez

Han excusat la seva assistència:
Pere Panisello i Chavarria
Rafel Lluís i Gisbert
Joan Manel Sanahuja Vidal

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 5/2008, de 29 de maig
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats
6. Informació festes Campredó 2008

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:
APROVACIÓ DE L’ACTA 5/2008, DE 29 DE MAIG.
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 5/2008, de 29 de maig, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió, tot i que el senyor Sanahuja manifesta que el Govern tripartit és qui va impulsar l’obra d’interconnexió de xarxes.

2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.
El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:2.1. Revisió salmonelosis
Que el passat dia 4 de juny es va dur a terme una revisió de salmonelosis als vestuaris i que el proper 3 de setembre a les 10 h. es durà a terme un control al CEIP Port Rodó.

2.2. Temporada piscina
Que la temporada de piscina va començar el passat 24 de juny i que de moment s’han adquirit 78 abonaments per als dos mesos i 12 abonaments per a un mes.
Respecte als cursets de natació hi ha fins al moment 15 inscrits.
Que el control del quiosc va a càrrec de Miquel Ayora de forma voluntària.

2.3. Escola d’estiu
Que l’1 de juliol començarà l’escola d’estiu i que hi ha 19 inscripcions, tot i que hi ha 20 nens inscrits. Que les monitores són Mireia Gombau i Alba Ruíz.
Que el cost és de 7,25 euros l’hora i que l’import del curset per al mes d’estiu és de 75,00 euros i que el preu per al mes d’agost està pendent ja que anirà en funció dels nens inscrits per a aquest mes.

2.4. Resolució Consell Comarcal del Baix Ebre envers reparació camins municipals
Que ja s’ha rebut la resolució del Consell Comarcal del Baix Ebre relativa a la reparació dels camins municipals i que aquesta inclou l’arranjament del camí de les Barraques i del Pont d’Arturet.

2.5. Cursos d’Internet
Que el passat 20 de juny va tenir lloc la cloenda dels cursos d'ofimàtica i d'introducció a Internet, que van aplegar uns quaranta participants.
Que el servei de telecentre de Campredó romadrà obert al públic fins el proper 18 de juliol i tancarà per vacances fins el mes de setembre.

2.6. Tema Polialco
Que ahir 9 de juliol es va produir un escapament a l’empresa POLIALCO, el qual no posava en perill el poble de Campredó.
Respecte a la sirena que s’ha de col·locar a l’av. del Japó està pendent de que es facin els ancaltges per instal·lar el màstil pertinent. Que una vegada col·locat el màstil i la sirena es farà difusió i també es farà un petit manual per tal que la gent sàpiga que fer en cas de que la sirena soni.

2.7. Festes locals
Que des de regidoria de Festes de l’Ajuntament de Tortosa s’han sol·licitat les festes locals per a l’any 2009 per a Campredó. Que a Tortosa les festes locals seran el dia 1 de juny (Pasqua Granada) i 7 de setembre (dilluns de la Cinta).
Desprès d’una breu deliberació els membres del Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó acorden proposar les següents festes locals per a l’any 2009:

19 de març (Sant Josep)
1 de juny (Pasqua Granada)

2.8. I cursa de muletes “Regata Senyera de Tortosa”
D’un escrit dirigit a aquesta Pedania per part del Club de Rem Tortosa en el que comuniquen la realització d’una cursa de muletes anomenada “Regata Senyera de Tortosa” que es durà a terme durant les festes de la Cinta, concretament el dilluns dia 8 de setembre. Que aquest escrit es traslladarà a l’Associació de joves per veure la possibilitat de participació de Campredó.

2.9. Proposta ADIF supressió pas nivel a Campredó i construcció pont elevat.Que en quan a la proposta d’ADIF que es va presentar a aquest Consell el passat 22 d’abril per a la construcció d’un pont sobre la via del tren al seu pas per Campredó a efectes d’eliminar l’actual pas a nivell existent al final del C. Benicarló, el senyor Rafel Lluís va manifestar en l’acta que avui s’ha aprovat que ell va demanar que s’avises als veïns afectats per aquesta construcció.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que en una roda de premsa que va dur a terme el grup municipal Socialista de Tortosa va manifestar envers a aquest tema de Campredó que per part de l’actual pedani es volia “amagar” alguna cosa a la gent i que hi havia obscuranturisme.

Llavors pregunta, tot i que lamenta que avui no hi sigui present el senyor Rafel Lluís, si quan va ser alcalde pedani a Campredó va amagar o en realitat ignorava el tema de la construcción de la depuradora, ja que no va avisar als veïns afectats, i van ser aquests mateixos veïns qui van avisar-lo a ell de la construcción d’aquesta.

2.10. Altres
a) Del full que s’ha facilitat per part del DAR relatiu a la plaga de tomateres anomenada “tuta absoluta”.
b) Que des de l’Alcaldia de l’Aldea s’ha comentat que no hi ha cap problema en la instal·lació de la depuradora.
c) D’una reunió per tal de parlar de la sèquia de Campredó.
d) De l’autorització definitiva per instal·lar l’electrificació de la Torra.
e) Dels punts 10è i 11è que es van aprovar al Ple ordinari del 7 de juliol actual relatius a la modificació i confecció d'un Text refòs de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia i a la proposta d'impulsió per la creació d'un Consorci per al a Gestió d'espai d'interès natural en les Serres de Cardó – El Boix.
f) Que es canviaran els seients de la zona dels gronxadors i que també es posarà més il·luminació.
g) D’una reunió amb la Generalitat de Catalunya per tal de construir l’Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre a les parcel·les que s’han de cedir a Campredó del Polígon Industrial Baix Ebre.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que el moviment econòmic de la Pedania ha estat el següent:


FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 10/07/08


REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1

Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2

Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3

Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4

Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5

Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6

Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7

Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8

Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9

Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62 €
10

Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51 €
11

Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83 €
12

Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95 €
13

Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78 €
14

Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1.329,43 €
15

Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29 €
16

Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80,00 €
17

Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81 €
18

Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,50 €
19

Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73 €
20

Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya
-
22/04/2008
33,20 €
21

Calçotada Popular
Ticket 83688
05/04/2008
10,90 €
22

Lloguer equip de so Informació Traçat A-7
11
29/04/2008
278,40 €
23

Toner Fotocopiadora Pedania
1800
29/04/2008
44,46 €
24

Gasolina
0652482W
30/04/2008
61,87 €
25

Augment potència llum zona poliesportiva per al ball organitzat per U.E. Campredó 16 de juny
39599899
21/05/2008
59,29 €
26

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G )
-
05/05/2008
28,00 €
27

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G), Flora (O.T.G), J.J. Malras (Dep. T.)
-
15/05/2008
43,00 €
28

Reparació marcs portes Pedania afectats termites.
80080
22/05/2008
883,76 €
45

Correbous Festes Campredó 2008
80472
08/07/2008
1.633,89 €


TOTAL
6.579,25 €DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
10/07/2008
4.599,00 €
PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT - FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 10/07/08

29

Subvenció a justificar Conferència Món Templer
-
-
120,00 €
30

Gasolina
1585267L
31/05/2008
38,08 €
31

Mangueres, guants peó
805554
14/04/2008
179,41 €
32

Adops Camp de Futbol
612/8
18/06/2008
390,60 €
33

Material i Pesticides peó
613/8
18/06/2008
298,81 €
34

Material farmaciola Piscina
2003000381
20/06/2008
27,06 €
35

Material farmaciola Piscina
-
20/06/2008
3,74 €
36

Treballs Fontaneria font pública C/Bonavista
800125
06/06/2008
64,90 €
37

Treballs Fontaneria reparar descalsificador menjador CEIP
800126
06/06/2008
11,02 €
38

Treballs electricista treure llums de Nadal
800127
06/06/2008
44,08 €
39

Treballs electricista Canvi fluorescent edifici Pedania
800128
06/06/2008
15,83 €
40

Treballs fontaneria reparació WC Casal Francesc Llop
800129
06/06/2008
11,02 €
41

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
18,16 €
42

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
1,62 €
43

Pastes servides aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
4
26/06/2008
125,00 €
44

Despesa Representació Joan Sanahuja, Carlos Loaso (ACA)
-
30/06/2008
70,00 €
46

Material Farmaciola piscina
M/48828
30/06/2008
11,69 €
47

Autocars Dinar de germanor Jubilats
D 056113/08
30/06/2008
284,00 €
48

Gasolina
1585275L
30/06/2008
94,78 €TOTAL
1.809,80 €*
La despesa nº29 resta pendent de pagar tot i estar aprovada al Consell Assessor anterior.


Que el saldo a dia d’avui a Caixa Tarragona és de 4.599,00 euros.


4. PRESSUPOST 2008

El senyor Sanahuja manifesta que el cost d’arranjament de la coberta de la cantina per part de Serralleria de l’Ebre és de 3.712,00 euros.

Aixió mateix, resta pendent de rebre el pressupost que ha de presentar l’empesa Muntatges Llangostera per tal de col·locar diversos punts de llum a l’av. Don Alvaro.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que s’ha de canviar l’aire condicionat de l’oficina i que aquest té un cost de 1.323,00 euros.

Respecte a l’arranjament del camí de la Torra fins a dia d’avuin no s’ha rebut cap comunicació per part de la Comunitat de Regants per tal que facin les millores d'apuntalament a la séquia paral·lela al camí per la qual cosa resta pendent fins que no hagi algun acord amb aquesta institució.

Que també es té el pressupost d’arranjament del camí de Soldevila que puja la quantitat de 14.000,00 euros i del qual se’n farà càrrec l’Ajuntament de Tortosa de la meitat d’aquest pressupost i l’altra meitat anirà a càrrec de les inversions de Campredó.


5. INFORME ENTITATS

El senyor Sanahuja informa de les següents activitats que s’han dut a terme a Campredó:

- De la festa dels jubilats que va tenir lloc el passat 5 de juny i que va comptar amb l’assistència del senyor Francesc Aragonés en nom de la Pedania.
- De la festa de l’AMPA “Port Rodó” que va tenir lloc el passat 15 de juny.
- De la bicicletada que es va realitzar juntamente amb el CEIP de l’Aldea i que va comptar amb la participación de l’alcalde de l’Aldea.
- Del ball de fi temporada de la UE Campredó que va tenir lloc el 14 de juny.
- De la festa dels Quintos que va tenir lloc el 18 de juny.
- De la festa de Sant Joan organitzada per la Parròquia de Campredó el 24 dee juny.
- De l’acte de comiat a la mestra de Campredó, Doña Carme, que s’ha jubilat desprès de molts anys. En nom del poble de Campredó se li va lliurar una placa.

També informa el senyor Sanahuja que Mn. Víctor, ha sol·licitat a aquesta Pedania que se’n faci càrrec de la il·luminació de l’entrada de l’església. Els membres presents a la reunió acorden deixar pendent l’aprovació d’aquesta actuació.

A continuació, el senyor Esquerré, comunica a la Presidència les següents peticions:

- Que en quan a la mostra de curmetratges que tindrà lloc l’11 i 12 de juliol, sol·licita que des de l’Ajuntament se’ls faciliten cadires i que la Pedania se’n faci càrrec de l’import del piscolabis.
Els membres presents a la reunió acorden aprovar les propostes.
- Que des de l’AMPA “Port Rodó”, s’està plantejant canviar el càtering del col·legi i que aquesta es faci des de Campredó.

6. FESTES CAMPREDÓ

El senyor Sanahuja manifesta envers les festes de Campredó les següents qüestions:

- Que el proper dia 24 de juliol, Sant Jaume, i durant els actes de la gent gran, es durà a terme una missa de campanya i desprès durant el dinar es farà un homenatge a les dones i homes de més de 85 anys.
- Que ha tingut converses amb les empreses de comunicació IMAGINA RÀDIO, L’EBRE i l’ESTEL relativa a la difusió de les Festes de Campredó.
- Del document a signar amb la penya taurina “La Tradicio”, relativa a la cessió dels drets de subministrament en arrendament dels bous destinats al correbous de Campredó.

Així mateix, el senyor Sanahuja fa un repàs als actes a realitzar durant les festes de Campredó.

Precs i preguntes

- Sr. Francesc Aragonés

El senyor Aragonés pregunta al senyor Sanahuja si hi ha possibilitat de posar algun element disuasori per entrar a la zona de l’embarcador amb cotxes, ja que hi ha molta gent que utilitza aquell indret per fer acampades, contestant-li el senyor Sanahuja que es mirarà la possiblitat de posar algun piló retractil o una senyal de prohibició d’estacionament de vehicles.

Continua el senyor Aragonés demanant al senyor Sanahuja que es tingui en compte a Campredó quan s’instal·li la fibra òptica al municipi de Tortosa i que estudiï la possibilitat d’ubicar un viver d’empreses a Campredó.

- Sr. Josep Esquerré

El senyor Esquerré també demana al senyor Sanahuja que faci alguna cosa envers el plantejament de les voreres i entrada de vehicles a l’embarcador i també sol·licita tapiar la casa que hi ha davant del Sindicat.

El senyor Sanahuja manifesta al senyor Esquerré que en quan a la casa de davant del Sindicat aquesta és propietat de quatre germans i que s’estan fent les gestions oportunes.

Així mateix continua el senyor Esquerré sol·licitant al senyor Sanahuja la possibilitat de crear una aula cultural per a totes les entitats de Campredó.

- Sra. Noemi Caballé

Tot seguit, pren la paraula la senyora Caballé qui prega al senyor Sanahuja que es netegi la zona on està ubicat el contenidor de vidre del C. Benicarló ja que aquest està trencat.

*-*-*

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president

12 de novembre del 2008

CAMINATA PER CAMPREDO

DISSABTE 15 DE NOVEMBRE DE 2.008 EXCURSIÓ A PEU PEL
BARRANC DE ROCACORBA, ARGILES I LES TORRES
SORTIDA A LES 9 DEL MATI DE LA PLAÇA DE L'ESGLESIA
ORGANITZA: GRUP DE RECERCA HISTORICA

31 d’octubre del 2008

ACTA CONSELL ASSESSOR AGOST 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L’ALCALDIA AL NUCLI DE CAMPREDÓ


IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 7/2008
Data: 19/08/2008


Hi assisteixen:
President: Pere Panisello Chavarria

Vocals:
Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Associacions:
Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)

Secretària Delegada:
Cinta Fontanet Ramírez

Ha excusat la seva assistència:
Josep Esquerré i Navarro (ERC)

Ordre del dia:
Punt únic. Aprovació factures festes i d’altres.

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

PUNT ÚNIC. APROVACIÓ FACTURES FESTES I D’ALTRES.
El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa que l’objecte d’aquesta reunió és aprovar les factures corresponent a festes, així com d’altres que han arribat a la Pedania des del 10 de juliol fins al dia d’avui, sent el contingut, el següent:


RESTANT

PARTIDA


FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 19/08/08

REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1

Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2

Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3

Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4

Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5

Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6

Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7

Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8

Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9

Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62 €
10

Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51 €
11

Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83 €
12

Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95 €
13

Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78 €
14

Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1.329,43 €
15

Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29 €
16

Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80,00 €
17

Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81 €
18

Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,50 €
19

Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73 €
20

Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya
-
22/04/2008
33,20 €
21

Calçotada Popular
Ticket 83688
05/04/2008
10,90 €
22

Lloguer equip de so Informació Traçat A-7
11
29/04/2008
278,40 €
23

Toner Fotocopiadora Pedania
1800
29/04/2008
44,46 €
24

Gasolina
0652482W
30/04/2008
61,87 €
25

Augment potència llum zona poliesportiva per al ball organitzat per U.E. Campredó 16 de juny
39599899
21/05/2008
59,29 €
26

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G )
-
05/05/2008
28,00 €
27

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G), Flora (O.T.G), J.J. Malras (Dep. T.)
-
15/05/2008
43,00 €
28

Reparació marcs portes Pedania afectats termites.
80080
22/05/2008
883,76 €
30

Gasolina
1585267L
31/05/2008
38,08 €
31

Mangueres, guants peó
805554
14/04/2008
179,41 €
32

Adops Camp de Futbol
612/8
18/06/2008
390,60 €
33

Material i Pesticides peó
613/8
18/06/2008
298,81 €
34

Material farmaciola Piscina
2003000381
20/06/2008
27,06 €
35

Material farmaciola Piscina
-
20/06/2008
3,74 €
36

Treballs Fontaneria font pública C/Bonavista
800125
06/06/2008
64,90 €
37

Treballs Fontaneria reparar descalsificador menjador CEIP
800126
06/06/2008
11,02 €
38

Treballs electricista treure llums de Nadal
800127
06/06/2008
44,08 €
39

Treballs electricista Canvi fluorescent edifici Pedania
800128
06/06/2008
15,83 €
40

Treballs fontaneria reparació WC Casal Francesc Llop
800129
06/06/2008
11,02 €
41

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
18,16 €
42

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
1,62 €
43

Pastes servides aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
4
26/06/2008
125,00 €
44

Despesa Representació Joan Sanahuja, Carlos Loaso (ACA)
-
30/06/2008
70,00 €
45

Correbous Festes Campredó 2008
80472
08/07/2008
1.633,89 €
46

Material Farmaciola piscina
M/48828
30/06/2008
11,69 €
47

Autocars Dinar de germanor Jubilats
D 056113/08
30/06/2008
284,00 €
48

Gasolina
1585275L
30/06/2008
94,78 €
58

Servei Festes Majors Campredó
10
-
1.300,00 €
TOTAL
9.569,05 €
DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
19/08/2008
9.859,20 €PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT – FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 19/08/08

29

Subvenció a justificar Conferència Món Templer
-
-
120,00 €
49

Col·legi Port-Rodó reparació bisagres WC
800166
10/07/2008
20,53
50

Treballs electricitat reparar aire condicionat Casal Francesc Llop
800167
10/07/2008
173,11
51

Faristol alt “plantes + gossos”
20080429
03/06/2008
415,28
52

Placa Carmen Cid Bailach
02/00503
07/07/2008
78,00
53

Material Peó
M/49039
15/07/2008
55,49
54

Reparació tractor tallagespa
810208
15/07/2008
215,55
55

Talla de fusta Torre Pregoner Festes 2008
780
18/07/2008
423,72
56

Publicitat Festes Majors 2008
B/2147
17/07/2008
640,32
57

Publicitat Festes Majors 2008
A/361
31/07/2008
290,00
59

Publicitat Festes de Campredó 08
1250
18/07/2008
290,00
60

Revisió aires condicionats edificis Municipals
28600037
31/07/2008
548,77
61

Gasolina
1585302 L
31/07/2008
55,06
62

Assignació Festes (Bandes Pubilles)
74
28/07/2008
348,00
63

Assignació Festes (Castell de focs artificials realitzats el dia 26/07/08)
225
28/07/2008
2320,00
64

Assignació Festes (Material pirotècnic Campredó)
226
28/07/2008
417,72
65

Reparació Cafetera, nevera i planxa Comissió de Festes
08 437
31/07/2008
174,95
66

Liquidació taxes administratives correbous Festes 2008
25802448074
10/07/2008
45,50
TOTAL
6.632,00 €*
La despesa nº29 resta pendent de pagar tot i estar aprovada al Consell Assessor anterior.


El Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó acorda aprovar la proposta feta per l’alcalde pedani de Campredó.

*-*-*

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president

3 de setembre del 2008

RECOLLIDA SELECTIVA A CAMPREDO

XERRADA INFORMATIVA PER DONAR INFORMACIÓ DETALLADA DEL FUNCIONAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS NOUS CONTENIDORS.

DATA: 4 DE SETEMBRE A LES 19:30 HORES

LLOC: CASAL FRANCESC LLOP

27 d’agost del 2008

FESTA A LA PISCINA MUNICIPAL

MEGAFESTA LÚDIC-AQUÀTICA

DIUMENGE 31 D'AGOST DE 2008 DE 11 A 14 HORES

A LA PISCINA MUNICIPAL DE CAMPREDÓ

22 d’agost del 2008

30 de juliol del 2008

ACTA CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 5/2008
Caràcter: Ordinària
Data: 29-05-2008
Lloc: Oficinia Municipal de Campredó

Hi assisteixen:
President: Pere Panisello i Chavarria
Vocals: Joan Sanahuja i Ramirez (representant de l'alcaldia)
Francesc Aragonés Valls (CIU)
Josep Esquerrè i Navarro (ERC)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Associacions: Joan Manel Sanahuja Vidal (Societat de Caçadors)

Secretària delegada: Cinta Fontanet i Ramirez


Ha excusat la seva asistencia:
Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 4/2008, de 22 d'abril
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats
6. Informació festes Campredó 2008
7. Informació activitats estiu 2008
8. Proposició dels grups municipals de CiU i ERC sobre portada d’aigua de l’Ebre a Barcelona.

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:


1. APROVACIÓ DE L’ACTA 4/2008, DE 22 D’ABRIL.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 4/2008, de 22 d’abril, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

2.1. Col·locació base d’avisos al Polígon Industrial Baix Ebre
Que ha arribat la torre per col·locar la sirena a l'estació d’avisos del Polígon Industrial Baix Ebre. Que una vegada estigui col·locada es farà una reunió urgent amb tots els veïns de Campredó per tal que sàpiguen que han de fer.

2.2. Festa Associació de Jubilats de Campredó
Que el proper diumenge dia 8 de juny, l’Associació de Jubilats de Campredó durà a terme el dinar de germanor al restaurant Pla d’en Roca de Camarles. Que davant la impossibilitat d’assistir-hi per motius familiars delegarà la seva assistència en alguna persona del Consell Assessor.
Que des de l’Associació de Jubilats s’ha sol·licitat una ajuda per tal d’atendre les despeses de transport, la qual puja la quantitat de 284,00 €.
El Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó acorda aprovar aquesta despesa.

2.3. Ajudes Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya
De les ajudes demanades, mitjançant tallers d’ocupació, a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya i a les que preveu sol·licitar aquesta ajuda que serà bianual, mitjançant els següents tallers:

· Neteja de l'entorn de la torre de Font de Quinto, per tal de que sigui una zona d’esbarjo obert per a tothom.
· Projecte de distribució de la zona netejada de la torre de Font de Quinto, mitjançant tres peons i un margenador.
· Construcció de lavabos i barbacoes, mitjançant un paleta i tres peons.

Que les ajudes seran de personal per a realitzar aquestes actuacions i que la Pedania aportarà el material.

2.4. Col·locació papereres i canvi dels contenidors
Que des de l’empresa CESPA s’ha programant ubicar dues papereres més al poble.
Que també s’ha anunciat que es canviaran els contenidors de selectiva (vidre, cartró i envassos) i que se n’afegirà un d’orgànica. Que encara està per determinar els quatre punts on s’ubicaran aquests contenidors i que es convocarà una sessió extraordinària per tal de tractar aquest tema.
Que des del REBE es preveu efectuar una campanya informativa, estant pendent de concretar la data, sobre l’ús que s’ha de donar a aquests contenidors.

2.5. Col·locació diversos punts de llum
Que s’han instal.lat nous punts de llum al C. Santa Anna, a petició dels veïns i també al C. Finisterre.

2.6. Piscina municipal
Que demà es desplaçarà a Campredó el tècnic d’Esports, Manolo Montany, per veure les instal·lacions de la piscina. Que el senyor Montany serà qui se n’encarregarà de la coordinació dels cursos de natació, socorrista, així com del manteniment de la piscina.

2.7. Altres assumptes
1. Que per part de la Generalitat de Catalunya s’ha fet arribar a aquesta Pedania la normativa sobre la instal·lació de gas.
2. Que s’ha reparat la timba del camí Salva-aigües.
3. Que s’ha realitzat el bacheo dels camins i que encara falta per fer, com a conseqüència del mal temps, el camí de Bassa Venecia.
4. Que s’ha netejat l’embarcador.
5. Que s’ha tirat l’herbicida a diversos carrers de Campredó així com al Polígon Industrial Baix Ebre.
6. Que la Comunitat de Regants ha dut a terme la sega de l’herba de diferents sèquies del terme.
7. Que per part d’EUROMED es durà a terme la neteja dels margals de Campredó de la zona baixa del poble, dintre del Polígon Industrial Baix Ebre.
8. Que per part de la Direcció General de Carreteres s’ha dut a terme el bacheo de la via de servei de Campredó-Font de Quinto.
9. Que s’ha requerit a la UE Campredó per tal que presenti diversa documentació per tal de fer efectiva la sol·licitud de subvenció anual.
10. De l’escrit del Banc de Sang comunicant la jornada que tindrà lloc el 16 de juny a Tarragona.
11. Que al Mas de la Missa estan treballant uns temporers subamericans, els quals se n’aniran una vegada acabin la feina.
12. Que s’han sol·licitat diversos documents des de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en quan a l’electrificació de la Torra, per a donar el corresponents permís d'obres a FECSA. Que ja s’ha rebut la subvenció atorgada per la Delegació d'Industria de la Generalitat de Catalunya per a l'electrificació rural de la zona de la torra, i que el tresorer farà el expedients corresponents per al posterior abonament, per part de l'Ajuntament, a cadascun dels veïns.
13. Que hi ha noves propostes per dur a terme l’enllumenat de Nadal i que s’estan estudiant per part de l’Ajuntament.
14. Que els cursos d’informàtica van molt bé i que a dia d’avui encara s’està apuntant més gent.
15. Que des del Departament de Festes de l’Ajuntament de Tortosa s’ha dirigit escrit per tal que es nomenin la pubilla infantil i la pubilla per a les Festes de la Cinta’2008.
16. De la invitació del Centre d’Estudis d’Investigació del Maestrat per dur a terme el 27 de juliol a Campredó una conferència sobre la maniobra de distracció que va efectuar l'exèrcit republicà entre le 23 i 26 de juliol de 1936 a la zona de Font de Quinto.
17. Del Registre d’Entrada i Sortida.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que el moviment econòmic de la Pedania ha estat el següent:

RESTANT

PARTIDA

ASSIGNACIÓ ORDINARI PEDANIA DE CAMPREDÓ 2008
33.000,00 €
33.000,00 €

INGRÈS AJUNTAMENT DE TORTOSA 18/03/08
8.250,00 €
24.750,00 €


INGRÈS AJUNTAMENT DE TORTOSA 08/05/08
2.928,25 €
21.821,75 €

FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 29/05/08

REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1
CEPSA
Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2
Armeria Descarrega, S.L.
Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3
La veu de l’Ebre, S.L.
Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6
CEPSA
Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7
Hiperhotel, S.L.
Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8
José Mª Rey Panisello
Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9
José Mª Rey Panisello
Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62 €
10
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51 €
11
José Mª Rey Panisello
Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83 €
12
CEPSA
Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95 €
13
Mulet&Hidalgo, S.L.
Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78 €
14
Querol Edicions
Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1.329,43 €
15
Papeles Tortosa
Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29 €
16
Forn de pa Gisbert
Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80,00 €
17
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre
Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81 €
18
CEPSA
Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,50 €
19
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73 €

TOTAL
3.502,48 €

DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
29/05/2008
7.675,77 €


PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT - FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 29/05/08

20
Bar Rest. Can Joan
Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya
*
22/04/2008
33,20 €
21
Ferreteria Alfacs S.L.
Calçotada Popular
Ticket 83688
05/04/2008
10,90 €
22
L’Aperitiu Ramon Borrego Pitart
Lloguer equip de so Informació Traçat A-7
11
29/04/2008
278,40 €
23
Querol Club de l’Oficina
Toner Fotocopiadora Pedania
1800
29/04/2008
44,46 €
24
CEPSA
Gasolina
0652482W
30/04/2008
61,87 €
25
TÜRheinland
Augment potència llum zona poliesportiva per al ball organitzat per U.E. Campredó 16 de juny
39599899
21/05/2008
59,29 €
26
Bar Roque
Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G )
-
05/05/2008
28,00 €
27
Bar Roque
Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G), Flora (O.T.G), J.J. Malras (Dep. T.)
-
15/05/2008
43,00 €
28
Fusters Martí, S.L.
Reparació marcs portes Pedania afectats termites.
80080
22/05/2008
883,76 €
29
Parròquia
Subvenció a justificar Conferència Món Templer
-
-
120,00 €

TOTAL
1.562,88 €

La despesa nº20 resta pendent de pagar tot i estar aprovada al Consell Assessor anterior.

4. PRESSUPOST 2008

El senyor Sanahuja manifesta que està pendent de rebre els pressupostos per tal de col·locar els punts de llum a l’Av. Don Alvaro.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que ha sortit una línia d’ajuts des de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció de la contaminació lluminosa a la que aquesta Pedania s’ha acollit. Que aquest ajut només va destinat a la llum i no al pal.

En quan a la coberta de la cantina s’ha confirmat per part de Serralleria de l’Ebre que vindran a muntar-la durant la primera quinzema de juliol.

En quan a l’arranjament del camí de la Torra s’ha parlat amb la Comunitat de Regants per tal que facin les millores d'apuntalament a la séquia paral·lela al camí per posterioment fer l'arranjament per part de la Pedania.


5. INFORME ENTITATS

El senyor Esquerré informa de les següents activitats:

· Que el 14 de juny tindrà lloc els actes de cloenda del curs 2007/2008 organitzat per l’AMPA “Port Rodó”.
També hi haurà una excursió a Benifallet i Miravet.
· Que l’11 i 12 de juliol, organitzat per la Unió Cultural Soldevila hi haurà una mostra de curtmetratges.

El senyor Sanahuja també informa de les següents activitats:

· Que la Penya Taurina “La Tradició” està organitzant diversos actes per a les festes de Campredó.
· Que la UE Campredó està organitzat per al proper mes de juny una festa per celebrar el final de la temporada. Que el dia està pendent de determinar.
· De la festa de Sant Joan que organitza la Parròquia de Campredó.
· De la festa dels quintos que tindrà lloc el dia 28 de juny, així com actes que també organitzen els quintos com són el campionat de futbol sala i les jornades interculturals per al 7 de juny.


6. INFORMACIÓ FESTES DE CAMPREDÓ 2008

El senyor Sanahuja manifesta que les festes de Campredó seran tal i com es va anunciar en la passada sessió, el 18, 19, 20, 24, 25 i 26 de juliol i que el 21 de juliol hi haurà una festa especial per als nens i el 22 i 23 de juliol hi haurà bous per la tarda a càrrec de la Penya Taurina “La Tradició”.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que la Junta de Govern Local ha aprovat la celebració dels bous durant els dies de festa.

7. INFORMACIÓ ACTIVITAT ESTIU 2008

El senyor Sanahuja dóna compte de les activitats que es duran a terme durant aquest estiu a Campredó:

PISCINA

Horaris
De dilluns a divendres: de 12 a 14 h i de 17:30 a 20:30 h.
Diumenge: d’11 a 14 h.

Cursets de natació de dilluns a divendres d’11 a 12 h. i de 16:30 a 17:30 h.

Preus
Abonaments piscina: mensual: 20 euros / dos mesos: 32 euros
Cursets de natació: mensual: 44 euros / jubilats: 20 euros
Entrada diària: adults: 2,40 euros / menos de 14 anys i jubilats: 0,80 euros

CAMPUS DE FUTBOL
Del 31 de juny o 1 de juliol al 17 de juliol

Edat: de 5 a 16 anys

Horaris
De dilluns a divendres: de 17:30 a 19 h i de 19 a 20:30 h.

Preus
1 setmana: 40 euros
2 setmanes: 70 euros
3 setmanes: 80 euros

ESCOLA D’ESTIU
De l’1 de juliol al 30 d’agost

Horaris
De dilluns a divendres: de 9 a 13 h.

Preus
Segons les inscripcions

Continua el senyor Sanahuja manifestant que s’ha de reunir amb el director del CEIP i l’AMPA per parlar sobre el tema de l’escola d’estiu. Que no obstant, i per tal d’avançar el temps la setmana vinent s’obrirà el període d’inscripcions.


10. PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC SOBRE PORTADA D’AIGUA DE L’EBRE A BARCELONA.

El grup de CIU i d’ERC al Consell Assessor de l’Alcaldia de Tortosa a Campredó proposem els següents acords:

Oposar-se totalment a qualsevol transvasament d’aigües de l’Ebre a Barcelona.

Demanar la derogació del Decret de sequera, ja que han deixat d’existir les condicions que els Governs de la Generalitat i de l’Estat van adduir per fer el Decret.

Demanar que no es faci la canonada de perllongació del CAT fins a Barcelona.

Donar trasllat d’aquests acords a l’Ajuntament de Tortosa.

Tot seguit, pren la paraula el senyor Rafel Lluís, qui manifesta que des del Govern de la Generalitat s’està dient que s’ha paralitzat la canonada de transvasament del riu Ebre a Barcelona i que no veu adient prendre aquest acord. Que és una llàstima que en aquests moment el grup de CiU presenti aquesta moció i vegi ara la llum, quan en els anys anteriors va votar a favor del PHN.

A continuació, el senyor Sanahuja manifesta que no està d’acord amb la gent de CiU que va estar d’acord amb el PHN i que el senyor Rafel Lluís va ser-hi membre del grup de CiU i que ara està en el grup del PSC que està d’acord amb la canonada de transvasament del riu Ebre a Barcelona. I que li estranya que estigui dintre d'una partit transvasista i que ara no marxi d'aquest.

Continua el senyor Rafel Lluís manifestant que quan el Govern de la Generalitat va proposar la construcció de la canonada de transvasament del riu Ebre a Barcelona era per necessitat ja que no hi havia aigua. Que també des del Govern de la Generalitat s’està impulsant la construcció de dessaladores.

Que tots ens hauriem de felicitar per la decisió de no construir aquesta canonada, tot i que segons informacions d’avui al diari EL PAÍS, tant el grup de CiU com el del PP estan a favor de continuar construint-la.

El senyor Panisello manifesta que tothom té raons per defensar i atacar la proposta de la canonada, però que creu que és favorable que des del Consell ens posicionem unanimement en contra de la construcció d’aquesta canonada.

El senyor Rafel Lluís manifesta que el PHN es va aprovar amb els vots de CiU i que si avui governés CiU a la Generalitat de Catalunya es faria aquesta canonada.

El senyor Sanahuja contesta al senyor Rafel Lluís que si no hagués pogut la canonada també l'hagués fet el tripartit.

Sotmesa la proposta a aprovació, s’aprova per unanimitat de tots els membres presents a la reunió.


Precs i preguntes

El senyor Rafel Lluís manifesta que vol que consti en l’acta anterior, concretament en el punt 02.05. Proposta ADIF supressió pas nivell a Campredó i construcció pont elevat, que va demanar que s’avises als veïns afectats per aquesta construcció.

També pregunta el senyor Rafel Lluís al senyor Sanahuja si s’ha fet alguna gestió per tal de restaurar les escoles de Font de Quinto, contestant-li el senyor Sanahuja que no s’ha fet cap gestió.

Tot seguit, el senyor Sanahuja pregunta al senyor Rafel Lluís sobre les tres parcel·les contigues a la zona esportiva de Campredó i que l'Ajuntament vol permutar amb l’INCASOL i que aquesta gestió la va fer el Govern anterior.

El senyor Rafel Lluís manifesta que hi havia interès per part d’un empresari per aquestes parcel·les i que es van reservar per a equipaments de Campredó.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que el POUM aprovat per l'anterior Govern només en són dos les parcel·les destinades a equipaments de Campredó per tal d’ubicar una guarderia, un centre de dia i un dispensari i no tres com afirma el senyor Rafel Lluís.

També indica al senyor Rafel Lluís que en actes del Consell Assessor del 2006 i gener del 2007, en diferents preguntes que va fer el senyor Sanahuja, tant al senyor Rafel Lluís com al senyor Sabaté, anterior alcalde de Tortosa, van manifestar segons consta a questes actes que les parcel.les a reservar serien les tres parcel.les contigues a la zona esportiva. Ara resulta que segons el POUM aprovat per l’anterior equip de Govern sols són dos les parcel·les reservades, com a zona d'equipaments i de permuta amb l'INCASOL. Voldria deixar clar que aquesta situació en que no van complir el que dèien i com a conseqüència es podria veure condicionada la futura actuació municipal en quan a la ubicació de la guarderia i el dispensari mèdic.

*-*-*

16 de juliol del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 4 / 2008
Caràcter: ordinàira
Data: 22 - 4 - 2008
Lloc: Ofincina Municipal de Campredo

Pere Panisello i Chavarria (President)
Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)
Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)

Cinta Fontanet Ramírez (secretaria delegada)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 3/2008, de 25 de març
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 3/2008, DE 25 DE MARÇ.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 3/2008, de 25 de març, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Cursos d’informàtica
Que ja s’ha equipat el local on es duran a terme els cursos d’informàtica amb set taules, quinz cadires. Que es duran a terme tres cursos:

de 16 a 18 hores en que hi ha apuntades dotze persones;
de 18 a 20 hores en que hi ha apuntades tretze persones; i,
de 10 a 12 hores per al jubilats on hi ha apuntades vuit persones

Que a més també s’hna col·locat unes cortines per tal que no entri el sol i es pugui treballar bé amb els ordinadors.

02.02. Subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre per a la millora de camins
Que dintre del programa del Consell Comarcal del Baix Ebre del subvencions de millora de camins municipals s’ha demanat la inclusió de l’arranjament nou del tram del Pont d’Arturet – camí de Rocacorba i el bacheo del camí de les Barraques, en el tram que va des del camí del Ranxero fins al camí del Coll de l’Alba.

02.03. Vestidors zona esportiva.
Que per part de la GUMTSA es licitarà el projecte de vestidors de la zona esportiva per import de 327.074,76 €, a la baixa, l’adjudicació definitiva de l’obra es farà abans del 24 de maig i està previst que les obres comencin a partir del mes de setembre, a efectes de no molestar als usuaris de la piscina pública i que el termini d’execució serà com a màxim de vuit mesos.

02.04. Reunió amb el Servei de Carreteres
De l’escrit enviat al Servei de Carreteres agraint-los les actuacions dutes a terme per tal d’arranjar les vies de servei de l’autovia al seu pas per Campredó i el pas inferior a l’altura de la gravera de Sant Onofre.

02.05. Neteja de l’embarcador
De la intenció de netejar l’embarcador ja que hi ha molta brutícia, així com de restringir l’accés a aquest, possiblement amb la col·locació d’uns pilons retràctils.

02.06. Obertura piscina.
De que l’obertura de la piscina tindrà lloc el 21 de juny, tot just quan comencin les vacances d’estiu.

02.07. Escola d’estiu.
De les gestions que s’estan fent per tal de continuar amb l’Escola d’Estiu.

02.05. Proposta ADIF supressió pas nivel a Campredó i construcció pont elevat.
El senyor Sanahuja presenta la proposta feta per ADIF per a la construcció d’un pont sobre la via del tren al seu pas per Campredó a efectes d’eliminar l’actual pas a nivell existent al final del C. Benicarló. El traçat proposat per ADIF sortiria del final del C. Mossén Federico fins al final del C. Av. de la Llum.

El senyor Sanahuja exposa que creu que seria interessant aceptar la proposta, pensant en una futura i nova carretera Tortosa-Amposta de nivell superior a l’actual, però amb la condició de que ADIF aceptes varies modificacions al projecte proposat. Una d’elles i la principal condició, seria fer un accés que connectés el pont proposat amb el Polígon Industrial Baix Ebre al final del carrer A.

El senyor Esquerré creu que és una opció que es tindria que valorar més i que en aquest moment no pot manifestar la seva conformitat a la proposta i així es manifesta també el senyor Rafel Lluís.

El senyor Manel Sanahuja entén que aquesta proposta no és definitiva i, per tant, que és una opció a tenir en compte i que li dóna suport. Així ho manifesten també el senyor Aragonés i la senyora Caballé.

Desprès de les deliberacions s’acorda remetre a ADIF la proposta de l’Ajuntament on consta com a condició imprescindible la incorporació al projecte de la connexió entre el pont i el Polígon Industrial Baix Ebre, així com que el tram que va des del C. Mossèn Federico fins la via no es faci sobre base terraplenada tal com proposa ADIF, si no amb bases de sustentació amb columnes de formigó, aprovant-se la proposta amb cinc vots a favor, corresponents al president del Consell Assessor de l’Alcaldia, el senyor Panisello, el senyor Sanahuja Ramírez, representant personal de l’Alcaldia a Campredó, el senyor Aragonés, representant del grup municipal de CiU, la senyora Caballé, representant de l’Associació Taurina “La tradicio” i, del senyor Sanahuja, representant de l’Associació de Caçadors; i dos abstencions, corresponents als senyors Lluís Gisbert, representant del grup municipal del PSC i del senyor Esquerré, representant del grup municipal d’ERC.

El senyor Sanahuja manifesta que aquesta proposta en cap cas és definitiva i que restarà pendent de la nova proposta que ens pugui fer ADIF i sobre aquesta nova proposta es prendrien els acords definitius.

02.06. Altres assumptes:
Que s’ha sol·licitat al Departament de Cultura uns cinquanta llibres per a repartir durant la diada de Sant Jordi.
Que s’ha arranjat per part de l’EMSP, SL les tapes de clavegueram que estaven en mal estat al C. Benicarló i C. Pintor Llop.
De l’informe que s’ha tramès a l’Ajuntament de Tortosa relatiu als robatoris que s’ha efectuat a diverses empreses i xalets de Campredó.
Que s’ha tirat l’herbicida al Camí de Tortosa-Campredó, Salvaigües, camí fins a Casa Blanca i a l’av. de la Llum.
Que properament es tirarà l’herbicida a les immediacions de l’estació i travessies del C. Don Alvaro, C. Finesterre i camí de l’Embarcador.
Que s’ha dut a terme el bacheo del camí de Salvaigües i la zona del camí dels Rajolers.
De la jornada a favor de Mans Unides, organitzada per la Parroquia Sant Josep Baptista de Campredó i en la que es van recaptar un total d’uns 1.300,00 €, sent una jornada molt participativa.
Que s’ha prorrogat el termini de sol·licitud de cremes de restes vegetals.
De la jornada i exposició sobre el Món Templer organitzada a Campredó on es va vistar amb el Sr. Sanahuja, Pagarolas, Fuget i Subirats els treballs de restauració de la Torre de Campredó i Casa del Prat. La jornada va acabar amb una conferència interessantíssima a càrrec de Laureà Pagarolas.
Del Registre d’Entrada i Sortida corresponent a l’1 de març al dia d’avui.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

RESTANT

PARTIDA


ASSIGNACIÓ ORDINARI PEDANIA DE CAMPREDÓ 2008
33.000,00 €
33.000,00 €
INGRÈS AJUNTAMENT DE TORTOSA 18/03/08
8.250,00 €
24.750,00 €FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 22/04/08


REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1
CEPSA
Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2
Armeria Descarrega, S.L.
Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3
La veu de l’Ebre, S.L.
Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6
CEPSA
Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7
Hiperhotel, S.L.
Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8
José Mª Rey Panisello
Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9
José Mª Rey Panisello
Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62
10
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51
11
José Mª Rey Panisello
Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83
12
CEPSA
Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95
13
Mulet&Hidalgo, S.L.
Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78
14
Querol Edicions
Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1329,43
15
Papeles Tortosa
Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29
16
Forn de pa Gisbert
Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80
17
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre
Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81
TOTAL
2.928,25 €DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
22/04/2008
5.321,75 €


PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT - FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 22/04/08


18
CEPSA
Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,5
19
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73
20
Bar Rest. Can Joan
Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya

22/04/2008
33,20
TOTAL
607,43 €

Que el saldo a dia d’avui és de 5.321,75 €, quedant pendent de pagament un total de 607,43 €.4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que tal i com es va comentar en la passada reunió es duran a terme les següents obres:

1. Coberta de la cantina
2. Col·locació dels punts de llum a l’Av. Don Alvaro

Que també s’acollaran les porteries de handbol i que està inclòs dintre del POUSC la coberta de la pista poliesportiva.

En quan a la zona esportiva, el senyor Esquerré demana que es controli l’accés a la zona esportiva i més en quan al tema de les llums.


5. INFORME ENTITAT

El senyor Sanahuja informa dels següents assumptes:

Que el passat 13 d’abril va tenir lloc el dinar de la Penya Taurina “La Tradició”.
Que el 6 d’abril va tenir lloc la calçotada popular a Campredó amb l’assistència d’una seixantena de persones.
Que les festes de Campredó tindran lloc el 18, 19, 20, 24, 25 i 26 de juliol. Que el 21 de juliol hi haurà una festa especial per als nens i el 22 i 23 de juliol hi haurà bous per la tarda a càrrec de la Penya taurina “La Tradició”.
Que el dia 26 d’abril i dintre dels actes de la Diada de Sant Jordi, es van celebrar els actes de celebració de l’aniversari de Jaume I organitzat pel col·legi i l’Associació Cultural Soldevila.
Que l’1 de maig es durà a terme una missa i una baldana pels quintos i quintes a l’ermita de Solicrú.
Que aquest any no es durà a terme la Fira Campredó Actiu.
Que l’1 de maig es durà a terme una cursa popular a Tortosa.
Que el 26 d’abril es durà a terme el I Congrés de Dones de les Terres de l’Ebre.
De l’agraïment per part del Banc de Sang de les donacions que s’ha fet des de Campredó.
De la sol·licitud de Mn. Víctor d’una subvenció per import de 120,00 € per la conferència que va dur a terme en les jornades del Món Templer, la qual s’aprova per unanimitat.
Dels nous telèfons que s’han lliurat per part de CESPA per a serveis d’urgència i recollida de voluminosos.


Precs i preguntes

El senyor Esquerre pregunta sobre els següents assumptes:

Del conveni de menjador del CEIP Port Rodó de Campredó, i
De la ubicació de la depuradora de Campredó.

També comenta el senyor Esquerre que del 18 al 30 d’abril hi ha un exposició del pintor campredonenc Eduardo Gas al Centre del Comerç.

El senyor Sanahuja manifesta que en quan a la ubicació de la depuradora de Campredó tota la tramitacó continua, d’acord amb l’Ajuntament i l’ACA, ubicar-ho als terrenys de l’empresa FADESA.

El senyor Rafel Lluís es manifesta en els següents assumptes:

- Que lamenta que no es dugui a terme la Fira de Campredó Actiu.
- Respecte a les declaracions del senyor Sanahuja respecte a la neteja de l’embarcador que l’anterior Govern havia iniciat amb l’IDECE unes negociacions per tal de dur a terme aquesta actuació.
- Que a l’entrada al polígon Industrial Catalunya-Sud hi ha una gran quantitat de runes.

El senyor Sanahuja contesta al senyor Rafel Lluís dient que el motiu de que no es dugui a terme la fira Campredó Actiu, és única i exclusivament per voluntat i acord majoritari de la Junta de l’Associació, tot i que des d’aquesta Alcaldia se’ls va oferir tot el suport institucional que fora necessari, així com de diferents persones pertanyents a diferents associacions locals disposades a col·laborar en l’organització de l’esmentada fira. Des d’aquesta Alcaldia no es va considerar oportú assumir tota la organització de la fira en tant sols dos mesos d’antel·lació.

Continua el senyor Sanahuja manifestant respecte a les declaracions de l’embarcador, que agrairia al senyor Lluís clarifiqués quines eren les actuacions que es preveien portar a terme durant el seu mandat a l’embarcador de Campredó i a través de l’IDECE. En tot cas, el senyor Sanahuja manifesta la seva voluntat de parlar amb l’IDECE per veure en quines actuacions ens poden fer aportacions positives, per la millora de l’embarcador i el seu entorn.

Respecte a les runes del Polígon Industrial Catalunya-Sud, el senyor Sanahuja li comenta al senyor Lluís que aquests abocaments controlats ja es venien fent també des de la seva época com alcalde pedani de Campredó. Que els abocaments provenen de runes de construcció i que l’espai en qüestió es de titularitat del Consell Comarcal del Baix Ebre. Tot i això, farem controls periódics a efectes de que els abocaments siguin, única i exclusivament, de procedència de restes de construcció.

El senyor Aragonés demana es facin les gestions oportunes respecte a la creació de la futura EMD de Campredó, contestant-li el senyor Sanahuja que el tema de la constitució de l’EMD continua tal i com el senyor Aragonés ja sap, a través de la darrera reunió de la Comissió Mixta.

*-*-*

9 de juliol del 2008

29 de juny del 2008

TELECENTE A CAMPREDO


Aquesta setmana tancarà la primera etapa de funcionament del Telecentre de Campredó, personalment crec que ha tingut molt bona acollida tant pel que fa la número d’alumnes inscrits als cursos (quasi 50), com pel que fa als usuaris de les pròpies instal·lacions del Telecentre a títol particular. Com a cloenda dels cursos, la setmana passada es va lliurar els diplomes acreditatius als alumnes així com es va per un petit refrigeri, essent un dels comentaris per part dels presents que s’ha de donar continuïtat aquests cursos, per la meva part hi ha voluntat de continuar fent aquesta tasca ja que ens vam marcar com una prioritat d’aquesta legislatura el foment de les noves tecnologies, així com dotar d’un centre per a la seva aplicació al nostre poble.


Com s'ha comentat, al final es van matricular 48 alumnes, dels quals hi havia 32 dones i 16 homes; per edats hi destaca la franja de més de 45 anys dels quals hi havia 23 alumnes matriculats, de menys de 25 anys 4 alumnes i entre 25 i 45 anys es van matricular 21 alumnes.27 de juny del 2008

20 de juny del 2008

13 de juny del 2008

23 de maig del 2008

16 de maig del 2008

23 d’abril del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA DE CAMPREDO

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:


Núm.: 3/2008
Caràcter: Ordinària
Data: 25 de març de 2008
Lloc: Saló Verd de l’Ajuntament de Tortosa
Horari: 22:00 a 23:10

President: Pere Panisello i Chavarria
Vocals: Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Associacions: Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)

Secretària delegada: Cinta Fontanet RamírezOrdre del dia:
1. Aprovació de l’acta 2/2008, de 19 de febrer
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 2/2008, DE 19 DE FEBRER.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 2/2008, de 19 de febrer, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Torre d’avisos d’emergència
Que s’ha adjudicat a l’empresa LUBASA la instal·lació de la torre d’avisos d'emergència que s’ubicarà al polígon Industrial Baix Ebre, a l’av. del Japó.

02.02. Associació Soldevila
Que per part de l’Associació Soldevila es va organitzar el pasta dia 1 de març una xerrada sobre el món dels templaris de les torres de Campredó.


02.03. I Cursa de Canicross
Que el passat 16 de març va tenir lloc la I Cursa de Canicross anomenada les II Torres i que va tenir la participació de trenta dos participants.

02.04. Visita tècnics Comunitat de Regants
De la visita amb tècnics de la Comunitat de Regants per tal de visitar la sèquia que bordeja el camí de la Torra. Que en aquests moments s’està esperant l’informe dels tècnics per veure si es pot revestir la sèquia ja que aquest camí està molt inclinat cap a la sèquia i seria millor asfaltar-lo amb la sèquia revertida amb formigó.

02.05. Subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre per a la millora de camins
Que per part del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha aprovat la normativa de subvencions de millora dels camins de la comarca del Baix Ebre i que s’intentarà incloure en aquesta subvenció les obres de millora del camí Rocacorba i del Pont de l’Arturet que estan en molt mal estat.

02.06. Estació de Campredó
Que per part de l’empresa ADIF s’ha netejat l’espai de l’estació de Campredó, i que s’intentarà que aquest es mantingui net.

02.07. Reunió Direcció General de Carreteres
Que desprès de la reunió mantinguda amb membres responsables del Baix Ebre de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat ja es va portar a terme el bacheo de la carretera de servei, Tortosa-Aldea, al terme de Campredó. I que també s'ha realitzat la reparació de la vorera del pont sobre el barranc de Sant Onofre.

Que l'espill existent al camí de servei de la carretera Tortosa-Aldea, dóna servei als conductors dels autobusos que tenen la parada a l'altre costat, direcció Tortosa i, els dóna visibilitat per incorporar-se a l'autovia també en direcció a Tortosa.

02.08. Altres assumptes:
a) Que la jornada d’extracció de sang del passat 19 de març va tenir una participació de 21 persones.
b) De la intenció de construir noranta habitatges per part d’una promotora a la finca existent enfront a la plaça de bous, com a propietat senyor Carles Villalbí.
c) Que per part dels Quintos de Campredó es va dur a terme una sardinada popular a la Torra durant el divendres Sant.
d) Que els problemes que hi havia al CEIP Port Rodó s’han solucionat per part del Departament d’Educació.
e) Que s’ha tornat a repassar l’asfaltat del camí Tortosa-Amposta per l’empresa que va dur a terme l’obra.
f) Que no s’ha pogut tirar l’herbicida a diversos camins municipals per culpa el vent i que es durà a terme durant els proper dies així com el bacheo de diversos camins.
g) Del consum elèctric i manteniment dels edificis municipals a Campredó de l’any 2006 que ascendeix a 64.535,09 €. La neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, tractament de residus, cànon de la Generalitat, planta de transferències, i gestió de la deixalleria municial ascendeix al mateix any a 98.831,88 €. Que tant prompte quan disposi de les dades del 2007 es donarà compte al Consell.
h) Que el passat 17 de març es va trametre a la CUTE l'expedient de l’electrificació de la zona rural de Torra i que es tractarà en la sessió del proper 3 d’abril.
i) Que s’ha sol·licitat el corresponent pressupost per tal de col·locar punts de llum a l’av. Don Alvaro.
j) Informe de les entrades i sortides del Registre General de l’Ajuntament de Tortosa corresponents des del 20 de febrer al dia d’avui.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

FACTURES PAGADES

FINS CONSELL ASSESSOR DE 25/03/08


1
CEPSA
Gasolina Segadora
31/12/2007
25,00 €

2
Armeria Descarrega, S.L.
Coets Reis Mags 2008
07/01/2008
70,00 €

3
La veu de l’Ebre, S.L.
Subscripció anual 2008
02/01/2008
93,00 €

4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
04/01/2008
193,00 €

5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
29/01/2008
85,19 €

6
CEPSA
Gasolina Segadora
31/01/2008
12,00 €

7
Hiperhotel, S.L.
Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
31/01/2008
115,42 €

8
José Mª Rey Panisello
Llums de Nadal
06/02/2008
400,42 €

9
José Mª Rey Panisello
Reparació rentaplats menjador escoles
12/02/2008
43,62

10
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques i fontaneria casal
12/02/2008
47,51

11
José Mª Rey Panisello
Reparació de les llums de Nadal Pedania
12/02/2008
70,83

12
CEPSA
Gasolina
31/01/2008
35,95


TOTAL
1.191,94 €DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
15/04/2008
7.058,06 €FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT

CONSELL ASSESSOR DE 25/03/08

13
Mulet&Hidalgo, S.L.
Baldanada Cursa Canicross
15/03/2008
55,78

14
Querol Edicions
Llibres Historia Parròquia 1918-1925
31/01/2008
1329,43

15
Papeles Tortosa
Material baldanada Cursa Canicross
21/03/2008
58,29

16
Forn de pa Gisbert
Pa Cursa Canicross
20/03/2008
80

17
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre
Servei d’ambulància Cursa Canicross
31/03/2008
212,81


TOTAL
1.736,31 €


Que el saldo a dia d’avui és de 7.058,06 €, quedant pendent de pagament un total de 1.736,31 €.


4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que el pressupost d’inversions, s’inclouran, tal com s’ha comentat en els punts anteriors:

a) Coberta cantina
b) Col·locació punts de llum a l’av. Don Alvaro
c) Revestiment del camí de la sèquia.


5. INFORMES ENTITATS.

El senyor Sanahuja informa dels següents assumptes:

a) Que el passat dia 2 de març va tenir lloc l’Assemblea de l’Associació de Jubilats de Campredó durant la qual es va reconduir la situació i es va acordar indemnitzar a la persona responsable del bar fins al moment de la seva jubilació.
b) Que el 22 de febrer va tenir lloc l’assemblea de la Penya Taurina “La Tradició”.
c) Que el dinar de la Penya Taurina “La Tradició” tindrà lloc el proper 13 d’abril.
d) De la reunió a celebrar el proper 26 de març amb els membres de l'associació de comerciants de Campredó per parlar de la fira Campredó Actiu, que en cas d'arribar a acords, la fira tindria lloc del 31 de maig i l’1 de juny.
e) Que el proper 6 d’abril tindrà lloc la calçotada popular a Campredó.
f) De la instal·lació del punt WIMAX, internet per ones la qual cosa facilita la connexió amb totes les dependències municipal, així com les del telecentre instal·lat a la Pedania.
g) De la connexió WIFI al Casal Francesc Llop que donaran servei als cinc ordinadors que s’ubicaran en aquest local.

El senyor Esquerre informa dels actes de celebració de l’aniversari de Jaume I que es duran a terme durant el 26 d’abril, organitzat pel col·legi i l’Associació Cultural Soldevila.

Precs i preguntes

El senyor Esquerre pregunta sobre els següents assumptes:

· De la possibilitat de que els vehicles pesants no aparquin dintre del nucli urbà.

· Revisió de les voreres de davant de la Pedania, contestant-li el senyor Sanahuja que s’està esperant el corresponent pressupost per tal d’arreglar-ho.

La senyora Caballé pregunta sobre la senyalització de la ubicació dels contenidors d’escombraries, contestant-li el senyor Sanahuja que s’intentarà senyalitzar-los tots, un comp sapiguem on s'ubicaran els nous contenidors de reciclatge.

El senyor Aragonés sobre la megafonia contestant-li el senyor Sanahuja que també s’està esperant un pressupost per tal de reparar-ho.

Continua el senyor Aragonés preguntant sobre la possibilitat d’acollar les porteries de futbol sala, contestant-li el senyor Sanahuja que s’han fet les gestions amb el senyor Xavi Nadal, gerent d’Esports per tal que demani el pressupost corresponent per a dur a terme aquesta actuació.

*-*-*

18 d’abril del 2008

13 d’abril del 2008

TELECENTRE DE CAMPREDO

A partir del 15 d’abril entrarà en funcionament el “Telecentre de Campredó”, aquest estarà ubicat a la tercera planta del “Casal Francesc Llop” essent l’horari d’obertura al públic: el matins de dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 hores, les tardes de dilluns a dijous de 15 a 21 hores i les tardes del divendres de 16 a 19 hores.

La funció del Telecentre serà difondre i posar a l’abast de la gent del poble les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions facilitant l’ús del seus equipaments i l’accés a internet; es disposa de 8 ordinadors personals disponibles, així com connexió a internet amb una velocitat de 3 Mb, tanmateix també està equipat amb una connexió WI-FI de la mateixa velocitat, fet que facilita als usuaris per a que utilitzen les instal·lacions amb el seu propi PC portàtil; tots aquest serveis seran gratuïts.

Així mateix, es realitzen diferents cursos de formació (ja s’ha fet difusió pel poble) d’iniciació en el món de la informàtica facilitant d’aquesta forma l’accés al Telecentre al major número de persones possible, i a la vegada hi haurà un coordinadora que realitzarà les funcions d’atenció als usuaris, organització de cursos i altres activitats formatives, vigilància de la correcta utilització de les instal·lacions, etc.

9 d’abril del 2008

CURSOS GARTUÏTS D'INFORMÀTICA
AL CASAL FRANCESC LLOP

Pla estratègic d'implementació i formació en noves tecnologies al poble de Campredó

Obertura de la inscripció per als següents cursos:

1. Curs d’iniciació a Internet (10 hores)
2. Curs d’iniciació a tractaments de text (15 hores)

L’horari dels cursos serà dimarts i dijous de 18:00 h fins les 20:00 h.
Per realitzar la inscripció dirigir-se el més aviat possible a les oficines municipals.

4 d’abril del 2008

Informatiu setmanal

Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut.

28 de març del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 2/2008
Caràcter: ordinària
Data: 19 de febrer de 2008


Hi assisteixen:
President: Ferran Bel Accensi
Vocals: Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CIU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)


Associacions:
Noemí Caballé (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)


Han excusat la seva assistència:
Pere Panisello i Chavarria
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 1/2008, de 15 de gener
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008.
5. Informació entitats

Precs i preguntes


La Presidència obre la sessió, manifestant que la seva presència en aquest Consell ha estat motivada per la circumstància de que a les 20:30 h. tenia una reunió amb la Comissió de Festes i que com s’ha acabat fa uns minuts ha volgut començar aquesta sessió per tal de parlar sobre els temes que es creguin convenient.

Continua el senyor alcalde manifestant que en quan a la licitació per a la construcció del vestuaris de la zona esportiva ha quedat desert i que s’haurà de fer un altre projecte i tornar-ho a licitar abans del 31 de juliol del 2008, data que s’ha fixat per part de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el senyor Sanahuja manifesta que està en converses amb l’arquitecte municipal per tal de buscar altres formes d’ubicar els vestuaris.

El senyor Esquerré pregunta al senyor alcalde qui netejarà l’estació, contentant-li que serà l’organisme autònom ADIF.

Tot seguit, s’absenta de la sessió el senyor alcalde i ocupa el lloc de president en funcions, el senyor Joan Sanahuja i Ramírez, alcalde pedani.

A continuació, es passen a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:


1. APROVACIÓ DE L’ACTA 1/2008, DE 15 DE GENER.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 1/2008, de 15 de gener, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Obres restauració Torra de Campredó
Que com es va comentar en la passada reunió les obres de restauració de les torres van començar a finals del mes de gener i que en aquests moments s’estan fent els treballs de rehabilitació de la Casa del Prat. En quan a la Torra s’han començat a fer els treballs de neteja i d’inspecció interior per part dels tècnics corresponents, trobant-se inscripcions dutes a terme l’any 1938 per part de les Brigades Internacionals de França que combatien al bando republicà i que van intervenir en les maniobres de distracció que es van efectuar al riu Ebre a l’alçada de Font de Quinto.

Que creu convenient adequar l'entorn de la Torra una vegada s’acabin les obres de restauració, i que consistiria en adequar l’espai per a cada família del poble i fer-hi un lloc de trobada.

Així mateix, vol que consti en acta l’agraïment al senyor Rodolfo Melich per la cessió temporal que ha fet de part del seu terreny per poder ubicar-hi els cotxes de les persones que duen a terme la restauració de la Casa del Prat i divers material per a la restauració.

02.02. Exposició de pintures de Francesc Llop.
Que es va dur a terme l’exposició de pintures de Francecs Llop des del 26 de gener al 9 de febrer, sent tot un èxit i a més va ser una exposició molt bonica. Que l’exposició es va dur a terme mitjançant la cessió d’obres per part de particulars i obres que té en propietat l’Associació que porta el mateix nom.

Continua el senyor Sanahuja manifesta que l’Ajuntament de Tortosa se’n va fer càrrec de l’assegurança del Casal i de les obres que hi havia exposades durant els dies de l’exposició.

Tot seguit, pren la paraula el senyor Esquerre, qui manifesta que va passar molta gent per l’exposició i que dijous dia 7 de febrer els alumnes de 4t, 5è i 6è del Col·legi Port Rodó de Campredó van visitar-la.

Que el cost d’aquesta activitat ha estat de 130,00 €.

El senyor Sanahuja manifesta que hi ha una obra del pintor Francesc Llop, propietat de l’Ajuntament, que està ubicat a la Pedania, i que en aquests moments i desprès d’haver dut a terme l’exposició, quedarà de forma temporal en mans de l’Associació Francesc Llop, que podran tenir-la en millors condicions, ja que la Pedania no reuneix de les condicions ambientals addients.

Que vol que consti en acta, l’agraïments als particulars que han cedit durant aquests dies les seves obres i amb les que s’ha dut a terme l’exposició.


02.03. Assemblea de l’Associació de Jubilats
Que el passat dia 3 de febrer es va dur a terme l’assemblea general ordinària de l’Associació de Jubilats de Campredó, durant la qual van dimitir tots els membres de la Junta per discrepàncies amb la senyora que porta el bar del Casal Francesc Llop. Que hi ha convocada una altra reunió per al dia 2 de març.

02.04. Assemblea Associació Penya Taurina “La Tradició”
Que hi ha convocada una assemblea de l’ Associació Penya Taurina “La Tradició” per al divendres dia 22 de febrer a les 21 hores.

02.05. UE de Campredó
Que la UE de Campredó s’ha classificat per a la lligueta d’ascens, per la qual cosa, vol que consti en acta la seva felicitació per haver aconseguit aquest objectiu.

02.06. Borrainada AMPA Port Rodó de Campredó
Que ta i com s’havia previst, el diumenge dia 20 de gener va tenir lloc la borrainada, la qual va tenir molt bona acceptació.

02.07. Carnaval 2008
Que va tenir lloc el carnaval dels nens amb una rua i una xocolatada al Col·legi i desprès el carnaval per als més grans amb l’animació dels tambors per la tarda.

02.08. Festa de Sant Antoni
Que es va dur a terme la benedicció dels animals durant la festivitat de Sant Antoni. Que aquesta festa va tenir lloc a la zona esportiva per la nit, amb l’encesa d’una foguera.
Els membres presents manifesten que potser aquesta festa hauria tingut molta més acceptació si s’hagués dut a terme per matí.

02.09. Pla de xoc
Que s'ha dut a terme les següents accions:
· Col·locació d'un reductor de velocitat al C. Escardo Valls
· Neteja de la timba del camí de Salvaaigües
· Senyalització i col·locació d'un mirall al carrer Haro-Pintor Llop
· Que s'ha tirat herbicida per tot el poble
· Que es tirarà herbicida pels camins municipals
· Que al camí de Salvaigües i Sirena s'ha fet el bacheo

02.10. Reunió Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
De la reunió que tindrà lloc demà dimecres dia 20 de febrer amb membres del Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal de visitar el camí de servei de l’autovia Tortosa-Aldea.
Així mateix se’ls sol·licitarà es senyalitzi l’accés a Font de Quinto i a les Torres de Campredó.

02.11. Anul·lació contribucions especials
Que el passat dia 4 de febrer en el Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa es van anul·lar les contribucions especials de Campredó.

02.12. Centre d’Estudis d’Investigació
De la visita que va tenir per part del senyor Alejandro Cabos Mas, membre del Centre d’Estudis d’Investigació del Maestrat i del Montisà, qui li va explicar un estudi sobre els brigadistes internacionals que van lluitar a Campredó a la zona de Font de Quinto al juliol de 1938.
Que volen dur a terme entre els dies 24, 25 i 26 de juliol una xerrada per explicar aquest estudi al poble.

02.13. Altres assumptes
a) De les gestions amb la Comunitat de Regants per tal de que aquesta entitat, vist el mal estat del camí vell de la Torra i de la sèquia que ha donat bombament al cami, demanant-los is poden posar uns tubs de formigó per tal de poder fer l’arranjament del camí per part de l’Ajuntament en les degudes condicions. La mateixa gestió s’ha fet amb la travessia núm. 3 del camí de Salvaaigües que condueix a la Casa del Prat.
b) De col.locar cinc tomes d'ordinador a la sala d'exposicions del Casal.
c) De les gestions amb Campredó actiu per dur a terme la Fira EcoEbre.
d) Que del 22 al 24 de febrer tindrà lloc a l’EMD de Jesús la Fira de l’Oli.
e) Que s’ha realitzat el Ple de l’Ajuntament en que s’escullen els Membres de les Meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 9 de març del 2008, així com del sorteig dels espais electorals per als diferents partits polítics.
f) Que el proper 19 de març baixarà a Campredó un unitat mòbil del Banc de Sang a efecte de fer extraccions a totes aquelles persones que vulguin ser donats. Que es farà el corresponent bando per tal que la gent estigui assabentada.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

Reg.
Proveïdor
Concepte
Import
1
CEPSA
Gasolina segadora
25,00
2
Armeria Descarrega
Coets Reis Mags 2008
70,00
3
La Veu de l’Ebre, SL
Subscripció anual 2008
93,00
4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
193,00
5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
85,19
6
CEPSA
Gasolina segadora
12,00
7
Hiperhotel, SL
Reparació contactor rentaplats CEIP Port Rodó
115,42
8
José M. Rey Panisello
Llums de Nadal
400,42

TOTAL
994,03

Que fins al dia d’avui no s’ha ingressat encara la bestreta corresponent a aquest primer trimestre del 2008.


4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que el pressupost d’inversions està igual que en la reunió anterior, tot i que el crèdit per a inversions s’aprovarà durant la primera setmana de març i d’aquesta manera es podran començar a dur a terme les obres d’inversió.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que s’han dut a terme algun canvi de punts de llum a Tortosa, concretament a l’av. Generalitat, i que n'hi ha uns quants que estan en bon estat, per la qual cosa, proposa posar-los al carrer Pintor Francesc Llop, acció en el que estan d'acord tots els membres presents del Consell Assessor de l'Alcaldia

També comenta el senyor Sanahuja que es demanarà pressupost per substituir els setze punts de llums existents a la part final de l'av. Don Alvaro amb l’objecte de millorar la instal·lació existent i adequar-la a les noves normes de contaminació lumínica.

5. INFORMES ENTITATS.

El senyor Esquerré comunica que en quan a l’activitat que s’havia de dur a terme el dia 16 de febrer referent a la Jornada sobre les Torres, tindrà lloc el dia 1 de març a les 19 h al Casal Francesc Llop.

També comunica que s’ha redactat una carta per part de l’AMPA “Port Rodó” de Campredó per enviar al departament d’Educació de les Terres de l’Ebre referent a les goteres que pateix el centre i de la calor que es pateix a l’aula situada a la planta baixa de l'edifici. Que s’enviarà còpia d’aquesta carta a l’Ajuntament de Tortosa.

La senyora Caballé també manifesta que el dinar de l’Associació Penya Taurina “La Tradició”, proposat per al dia 20 d’abril no podrà dur-se a terme i que ja informarà de la data més endavant.


Precs i preguntes

La senyora Caballé pregunta al senyor Sanahuja sobre la reunió que han tingut abans amb la Comissió de Festes, contestant-li que la reunió ha anat bé i que han proposat que les festes siguin el 18, 19, 20, 24, 25 i 26 de juliol i durant els tres dies intermitjos es farien un altre tipus d’activitat.

Informatiu setmanal


Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut

20 de març del 2008

CAMPANYA PER DONAR SANG A CAMPREDÓ

Dia 6 de febrer de 2.009 de 18 a 21 hores al Casal Francesc Llop

Hem d'intentar superar la xifra de donants d'anys anteriors:15 de març del 2008

Informatiu setmanal


Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut