23 de novembre del 2008

XERRADA INFORMATIVA

EL PROPER 25 DE NOVEMBRE DE 2.008, A LES 20:00 HORES, AL CASAL MUNICIPAL "FRANCESC LLOP", US CONVOQUEM A UNA REUNIO INFORMATIVA DELS PLANS D'EMERGENCIA QUIMICA I EL SEU FUNCIONAMENT.
TANT MATEIX, EL 26 DE NOVEMBRE DE 2.008 L'EMPRESA ERCROS SA FARA UN SIMULACRE D'EMERGENCIA, I EL PROPER 28 DE NOVEMBRE, A LES 12:00 HORES, ES FARAN PROVES DE FUNCIONAMENT DE LA TORRE D'AVISOS D'EMERGÈNCIES QUÍMIQUES INSTAL·LADA LA POLÍGON INDUSTRIAL BAIX EBRE.

19 de novembre del 2008

RESTAURACIO DE LES NOSTRES TORRES

El Molt Honorable Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserras, va visitar el dissabte 16 de Novembre les obres de rehabilitació de les Torres del nostre poble. El Conseller va estar acompanyat per l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, la regidora d’urbanisme Meritxell Roige, el regidor de promoció econòmica, Ricard Fores, el director dels serveis territorials de cultura, Xavier Vega, i jo mateix com alcalde de Campredó juntament amb membres del Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó.
Cap a final d’any, desprès d’una reivindicació històrica, podrem tenir les nostres Torres restaurades, essent el cost d’aquesta obra de 420.000 euros. Ara, el nostre següent objectiu es realitzar una millora de l’entorn d’aquests monuments tant emblemàtics mitjançant plans d’ocupació que entraran en funcionament en unes setmanes.

17 de novembre del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE JULIOL DE 2008

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 6/2008
Caràcter: ordinària
Data: 10 de juliol de 2007

Hi assisteixen:
President en funcions: Joan Sanahuja i Ramírez
Vocals: Francesc Aragonés i Valls (CIU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)
Associacions: Noemí Caballe i Valls (Penya Taurina La Tradició)

Secretària delegada:
Cinta Fontanet Ramírez

Han excusat la seva assistència:
Pere Panisello i Chavarria
Rafel Lluís i Gisbert
Joan Manel Sanahuja Vidal

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 5/2008, de 29 de maig
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats
6. Informació festes Campredó 2008

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:
APROVACIÓ DE L’ACTA 5/2008, DE 29 DE MAIG.
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 5/2008, de 29 de maig, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió, tot i que el senyor Sanahuja manifesta que el Govern tripartit és qui va impulsar l’obra d’interconnexió de xarxes.

2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.
El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:2.1. Revisió salmonelosis
Que el passat dia 4 de juny es va dur a terme una revisió de salmonelosis als vestuaris i que el proper 3 de setembre a les 10 h. es durà a terme un control al CEIP Port Rodó.

2.2. Temporada piscina
Que la temporada de piscina va començar el passat 24 de juny i que de moment s’han adquirit 78 abonaments per als dos mesos i 12 abonaments per a un mes.
Respecte als cursets de natació hi ha fins al moment 15 inscrits.
Que el control del quiosc va a càrrec de Miquel Ayora de forma voluntària.

2.3. Escola d’estiu
Que l’1 de juliol començarà l’escola d’estiu i que hi ha 19 inscripcions, tot i que hi ha 20 nens inscrits. Que les monitores són Mireia Gombau i Alba Ruíz.
Que el cost és de 7,25 euros l’hora i que l’import del curset per al mes d’estiu és de 75,00 euros i que el preu per al mes d’agost està pendent ja que anirà en funció dels nens inscrits per a aquest mes.

2.4. Resolució Consell Comarcal del Baix Ebre envers reparació camins municipals
Que ja s’ha rebut la resolució del Consell Comarcal del Baix Ebre relativa a la reparació dels camins municipals i que aquesta inclou l’arranjament del camí de les Barraques i del Pont d’Arturet.

2.5. Cursos d’Internet
Que el passat 20 de juny va tenir lloc la cloenda dels cursos d'ofimàtica i d'introducció a Internet, que van aplegar uns quaranta participants.
Que el servei de telecentre de Campredó romadrà obert al públic fins el proper 18 de juliol i tancarà per vacances fins el mes de setembre.

2.6. Tema Polialco
Que ahir 9 de juliol es va produir un escapament a l’empresa POLIALCO, el qual no posava en perill el poble de Campredó.
Respecte a la sirena que s’ha de col·locar a l’av. del Japó està pendent de que es facin els ancaltges per instal·lar el màstil pertinent. Que una vegada col·locat el màstil i la sirena es farà difusió i també es farà un petit manual per tal que la gent sàpiga que fer en cas de que la sirena soni.

2.7. Festes locals
Que des de regidoria de Festes de l’Ajuntament de Tortosa s’han sol·licitat les festes locals per a l’any 2009 per a Campredó. Que a Tortosa les festes locals seran el dia 1 de juny (Pasqua Granada) i 7 de setembre (dilluns de la Cinta).
Desprès d’una breu deliberació els membres del Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó acorden proposar les següents festes locals per a l’any 2009:

19 de març (Sant Josep)
1 de juny (Pasqua Granada)

2.8. I cursa de muletes “Regata Senyera de Tortosa”
D’un escrit dirigit a aquesta Pedania per part del Club de Rem Tortosa en el que comuniquen la realització d’una cursa de muletes anomenada “Regata Senyera de Tortosa” que es durà a terme durant les festes de la Cinta, concretament el dilluns dia 8 de setembre. Que aquest escrit es traslladarà a l’Associació de joves per veure la possibilitat de participació de Campredó.

2.9. Proposta ADIF supressió pas nivel a Campredó i construcció pont elevat.Que en quan a la proposta d’ADIF que es va presentar a aquest Consell el passat 22 d’abril per a la construcció d’un pont sobre la via del tren al seu pas per Campredó a efectes d’eliminar l’actual pas a nivell existent al final del C. Benicarló, el senyor Rafel Lluís va manifestar en l’acta que avui s’ha aprovat que ell va demanar que s’avises als veïns afectats per aquesta construcció.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que en una roda de premsa que va dur a terme el grup municipal Socialista de Tortosa va manifestar envers a aquest tema de Campredó que per part de l’actual pedani es volia “amagar” alguna cosa a la gent i que hi havia obscuranturisme.

Llavors pregunta, tot i que lamenta que avui no hi sigui present el senyor Rafel Lluís, si quan va ser alcalde pedani a Campredó va amagar o en realitat ignorava el tema de la construcción de la depuradora, ja que no va avisar als veïns afectats, i van ser aquests mateixos veïns qui van avisar-lo a ell de la construcción d’aquesta.

2.10. Altres
a) Del full que s’ha facilitat per part del DAR relatiu a la plaga de tomateres anomenada “tuta absoluta”.
b) Que des de l’Alcaldia de l’Aldea s’ha comentat que no hi ha cap problema en la instal·lació de la depuradora.
c) D’una reunió per tal de parlar de la sèquia de Campredó.
d) De l’autorització definitiva per instal·lar l’electrificació de la Torra.
e) Dels punts 10è i 11è que es van aprovar al Ple ordinari del 7 de juliol actual relatius a la modificació i confecció d'un Text refòs de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia i a la proposta d'impulsió per la creació d'un Consorci per al a Gestió d'espai d'interès natural en les Serres de Cardó – El Boix.
f) Que es canviaran els seients de la zona dels gronxadors i que també es posarà més il·luminació.
g) D’una reunió amb la Generalitat de Catalunya per tal de construir l’Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre a les parcel·les que s’han de cedir a Campredó del Polígon Industrial Baix Ebre.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que el moviment econòmic de la Pedania ha estat el següent:


FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 10/07/08


REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1

Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2

Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3

Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4

Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5

Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6

Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7

Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8

Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9

Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62 €
10

Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51 €
11

Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83 €
12

Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95 €
13

Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78 €
14

Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1.329,43 €
15

Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29 €
16

Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80,00 €
17

Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81 €
18

Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,50 €
19

Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73 €
20

Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya
-
22/04/2008
33,20 €
21

Calçotada Popular
Ticket 83688
05/04/2008
10,90 €
22

Lloguer equip de so Informació Traçat A-7
11
29/04/2008
278,40 €
23

Toner Fotocopiadora Pedania
1800
29/04/2008
44,46 €
24

Gasolina
0652482W
30/04/2008
61,87 €
25

Augment potència llum zona poliesportiva per al ball organitzat per U.E. Campredó 16 de juny
39599899
21/05/2008
59,29 €
26

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G )
-
05/05/2008
28,00 €
27

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G), Flora (O.T.G), J.J. Malras (Dep. T.)
-
15/05/2008
43,00 €
28

Reparació marcs portes Pedania afectats termites.
80080
22/05/2008
883,76 €
45

Correbous Festes Campredó 2008
80472
08/07/2008
1.633,89 €


TOTAL
6.579,25 €DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
10/07/2008
4.599,00 €
PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT - FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 10/07/08

29

Subvenció a justificar Conferència Món Templer
-
-
120,00 €
30

Gasolina
1585267L
31/05/2008
38,08 €
31

Mangueres, guants peó
805554
14/04/2008
179,41 €
32

Adops Camp de Futbol
612/8
18/06/2008
390,60 €
33

Material i Pesticides peó
613/8
18/06/2008
298,81 €
34

Material farmaciola Piscina
2003000381
20/06/2008
27,06 €
35

Material farmaciola Piscina
-
20/06/2008
3,74 €
36

Treballs Fontaneria font pública C/Bonavista
800125
06/06/2008
64,90 €
37

Treballs Fontaneria reparar descalsificador menjador CEIP
800126
06/06/2008
11,02 €
38

Treballs electricista treure llums de Nadal
800127
06/06/2008
44,08 €
39

Treballs electricista Canvi fluorescent edifici Pedania
800128
06/06/2008
15,83 €
40

Treballs fontaneria reparació WC Casal Francesc Llop
800129
06/06/2008
11,02 €
41

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
18,16 €
42

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
1,62 €
43

Pastes servides aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
4
26/06/2008
125,00 €
44

Despesa Representació Joan Sanahuja, Carlos Loaso (ACA)
-
30/06/2008
70,00 €
46

Material Farmaciola piscina
M/48828
30/06/2008
11,69 €
47

Autocars Dinar de germanor Jubilats
D 056113/08
30/06/2008
284,00 €
48

Gasolina
1585275L
30/06/2008
94,78 €TOTAL
1.809,80 €*
La despesa nº29 resta pendent de pagar tot i estar aprovada al Consell Assessor anterior.


Que el saldo a dia d’avui a Caixa Tarragona és de 4.599,00 euros.


4. PRESSUPOST 2008

El senyor Sanahuja manifesta que el cost d’arranjament de la coberta de la cantina per part de Serralleria de l’Ebre és de 3.712,00 euros.

Aixió mateix, resta pendent de rebre el pressupost que ha de presentar l’empesa Muntatges Llangostera per tal de col·locar diversos punts de llum a l’av. Don Alvaro.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que s’ha de canviar l’aire condicionat de l’oficina i que aquest té un cost de 1.323,00 euros.

Respecte a l’arranjament del camí de la Torra fins a dia d’avuin no s’ha rebut cap comunicació per part de la Comunitat de Regants per tal que facin les millores d'apuntalament a la séquia paral·lela al camí per la qual cosa resta pendent fins que no hagi algun acord amb aquesta institució.

Que també es té el pressupost d’arranjament del camí de Soldevila que puja la quantitat de 14.000,00 euros i del qual se’n farà càrrec l’Ajuntament de Tortosa de la meitat d’aquest pressupost i l’altra meitat anirà a càrrec de les inversions de Campredó.


5. INFORME ENTITATS

El senyor Sanahuja informa de les següents activitats que s’han dut a terme a Campredó:

- De la festa dels jubilats que va tenir lloc el passat 5 de juny i que va comptar amb l’assistència del senyor Francesc Aragonés en nom de la Pedania.
- De la festa de l’AMPA “Port Rodó” que va tenir lloc el passat 15 de juny.
- De la bicicletada que es va realitzar juntamente amb el CEIP de l’Aldea i que va comptar amb la participación de l’alcalde de l’Aldea.
- Del ball de fi temporada de la UE Campredó que va tenir lloc el 14 de juny.
- De la festa dels Quintos que va tenir lloc el 18 de juny.
- De la festa de Sant Joan organitzada per la Parròquia de Campredó el 24 dee juny.
- De l’acte de comiat a la mestra de Campredó, Doña Carme, que s’ha jubilat desprès de molts anys. En nom del poble de Campredó se li va lliurar una placa.

També informa el senyor Sanahuja que Mn. Víctor, ha sol·licitat a aquesta Pedania que se’n faci càrrec de la il·luminació de l’entrada de l’església. Els membres presents a la reunió acorden deixar pendent l’aprovació d’aquesta actuació.

A continuació, el senyor Esquerré, comunica a la Presidència les següents peticions:

- Que en quan a la mostra de curmetratges que tindrà lloc l’11 i 12 de juliol, sol·licita que des de l’Ajuntament se’ls faciliten cadires i que la Pedania se’n faci càrrec de l’import del piscolabis.
Els membres presents a la reunió acorden aprovar les propostes.
- Que des de l’AMPA “Port Rodó”, s’està plantejant canviar el càtering del col·legi i que aquesta es faci des de Campredó.

6. FESTES CAMPREDÓ

El senyor Sanahuja manifesta envers les festes de Campredó les següents qüestions:

- Que el proper dia 24 de juliol, Sant Jaume, i durant els actes de la gent gran, es durà a terme una missa de campanya i desprès durant el dinar es farà un homenatge a les dones i homes de més de 85 anys.
- Que ha tingut converses amb les empreses de comunicació IMAGINA RÀDIO, L’EBRE i l’ESTEL relativa a la difusió de les Festes de Campredó.
- Del document a signar amb la penya taurina “La Tradicio”, relativa a la cessió dels drets de subministrament en arrendament dels bous destinats al correbous de Campredó.

Així mateix, el senyor Sanahuja fa un repàs als actes a realitzar durant les festes de Campredó.

Precs i preguntes

- Sr. Francesc Aragonés

El senyor Aragonés pregunta al senyor Sanahuja si hi ha possibilitat de posar algun element disuasori per entrar a la zona de l’embarcador amb cotxes, ja que hi ha molta gent que utilitza aquell indret per fer acampades, contestant-li el senyor Sanahuja que es mirarà la possiblitat de posar algun piló retractil o una senyal de prohibició d’estacionament de vehicles.

Continua el senyor Aragonés demanant al senyor Sanahuja que es tingui en compte a Campredó quan s’instal·li la fibra òptica al municipi de Tortosa i que estudiï la possibilitat d’ubicar un viver d’empreses a Campredó.

- Sr. Josep Esquerré

El senyor Esquerré també demana al senyor Sanahuja que faci alguna cosa envers el plantejament de les voreres i entrada de vehicles a l’embarcador i també sol·licita tapiar la casa que hi ha davant del Sindicat.

El senyor Sanahuja manifesta al senyor Esquerré que en quan a la casa de davant del Sindicat aquesta és propietat de quatre germans i que s’estan fent les gestions oportunes.

Així mateix continua el senyor Esquerré sol·licitant al senyor Sanahuja la possibilitat de crear una aula cultural per a totes les entitats de Campredó.

- Sra. Noemi Caballé

Tot seguit, pren la paraula la senyora Caballé qui prega al senyor Sanahuja que es netegi la zona on està ubicat el contenidor de vidre del C. Benicarló ja que aquest està trencat.

*-*-*

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president

12 de novembre del 2008

CAMINATA PER CAMPREDO

DISSABTE 15 DE NOVEMBRE DE 2.008 EXCURSIÓ A PEU PEL
BARRANC DE ROCACORBA, ARGILES I LES TORRES
SORTIDA A LES 9 DEL MATI DE LA PLAÇA DE L'ESGLESIA
ORGANITZA: GRUP DE RECERCA HISTORICA