31 d’octubre del 2008

ACTA CONSELL ASSESSOR AGOST 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L’ALCALDIA AL NUCLI DE CAMPREDÓ


IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 7/2008
Data: 19/08/2008


Hi assisteixen:
President: Pere Panisello Chavarria

Vocals:
Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Associacions:
Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)

Secretària Delegada:
Cinta Fontanet Ramírez

Ha excusat la seva assistència:
Josep Esquerré i Navarro (ERC)

Ordre del dia:
Punt únic. Aprovació factures festes i d’altres.

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

PUNT ÚNIC. APROVACIÓ FACTURES FESTES I D’ALTRES.
El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa que l’objecte d’aquesta reunió és aprovar les factures corresponent a festes, així com d’altres que han arribat a la Pedania des del 10 de juliol fins al dia d’avui, sent el contingut, el següent:


RESTANT

PARTIDA


FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 19/08/08

REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1

Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2

Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3

Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4

Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5

Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6

Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7

Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8

Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9

Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62 €
10

Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51 €
11

Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83 €
12

Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95 €
13

Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78 €
14

Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1.329,43 €
15

Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29 €
16

Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80,00 €
17

Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81 €
18

Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,50 €
19

Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73 €
20

Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya
-
22/04/2008
33,20 €
21

Calçotada Popular
Ticket 83688
05/04/2008
10,90 €
22

Lloguer equip de so Informació Traçat A-7
11
29/04/2008
278,40 €
23

Toner Fotocopiadora Pedania
1800
29/04/2008
44,46 €
24

Gasolina
0652482W
30/04/2008
61,87 €
25

Augment potència llum zona poliesportiva per al ball organitzat per U.E. Campredó 16 de juny
39599899
21/05/2008
59,29 €
26

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G )
-
05/05/2008
28,00 €
27

Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G), Flora (O.T.G), J.J. Malras (Dep. T.)
-
15/05/2008
43,00 €
28

Reparació marcs portes Pedania afectats termites.
80080
22/05/2008
883,76 €
30

Gasolina
1585267L
31/05/2008
38,08 €
31

Mangueres, guants peó
805554
14/04/2008
179,41 €
32

Adops Camp de Futbol
612/8
18/06/2008
390,60 €
33

Material i Pesticides peó
613/8
18/06/2008
298,81 €
34

Material farmaciola Piscina
2003000381
20/06/2008
27,06 €
35

Material farmaciola Piscina
-
20/06/2008
3,74 €
36

Treballs Fontaneria font pública C/Bonavista
800125
06/06/2008
64,90 €
37

Treballs Fontaneria reparar descalsificador menjador CEIP
800126
06/06/2008
11,02 €
38

Treballs electricista treure llums de Nadal
800127
06/06/2008
44,08 €
39

Treballs electricista Canvi fluorescent edifici Pedania
800128
06/06/2008
15,83 €
40

Treballs fontaneria reparació WC Casal Francesc Llop
800129
06/06/2008
11,02 €
41

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
18,16 €
42

Aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
-
18/06/2008
1,62 €
43

Pastes servides aperitiu Final de Curs Noves Tecnologies
4
26/06/2008
125,00 €
44

Despesa Representació Joan Sanahuja, Carlos Loaso (ACA)
-
30/06/2008
70,00 €
45

Correbous Festes Campredó 2008
80472
08/07/2008
1.633,89 €
46

Material Farmaciola piscina
M/48828
30/06/2008
11,69 €
47

Autocars Dinar de germanor Jubilats
D 056113/08
30/06/2008
284,00 €
48

Gasolina
1585275L
30/06/2008
94,78 €
58

Servei Festes Majors Campredó
10
-
1.300,00 €
TOTAL
9.569,05 €
DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
19/08/2008
9.859,20 €PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT – FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 19/08/08

29

Subvenció a justificar Conferència Món Templer
-
-
120,00 €
49

Col·legi Port-Rodó reparació bisagres WC
800166
10/07/2008
20,53
50

Treballs electricitat reparar aire condicionat Casal Francesc Llop
800167
10/07/2008
173,11
51

Faristol alt “plantes + gossos”
20080429
03/06/2008
415,28
52

Placa Carmen Cid Bailach
02/00503
07/07/2008
78,00
53

Material Peó
M/49039
15/07/2008
55,49
54

Reparació tractor tallagespa
810208
15/07/2008
215,55
55

Talla de fusta Torre Pregoner Festes 2008
780
18/07/2008
423,72
56

Publicitat Festes Majors 2008
B/2147
17/07/2008
640,32
57

Publicitat Festes Majors 2008
A/361
31/07/2008
290,00
59

Publicitat Festes de Campredó 08
1250
18/07/2008
290,00
60

Revisió aires condicionats edificis Municipals
28600037
31/07/2008
548,77
61

Gasolina
1585302 L
31/07/2008
55,06
62

Assignació Festes (Bandes Pubilles)
74
28/07/2008
348,00
63

Assignació Festes (Castell de focs artificials realitzats el dia 26/07/08)
225
28/07/2008
2320,00
64

Assignació Festes (Material pirotècnic Campredó)
226
28/07/2008
417,72
65

Reparació Cafetera, nevera i planxa Comissió de Festes
08 437
31/07/2008
174,95
66

Liquidació taxes administratives correbous Festes 2008
25802448074
10/07/2008
45,50
TOTAL
6.632,00 €*
La despesa nº29 resta pendent de pagar tot i estar aprovada al Consell Assessor anterior.


El Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó acorda aprovar la proposta feta per l’alcalde pedani de Campredó.

*-*-*

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president